EN NY ATTRAKTIV LØSNING TIL VORES KUNDER

HR-Huskonsulent

En HR-Huskonsulent er en yderst fleksibel totalløsning, hvor I får nem adgang til alle vores HR-ydelser, som f.eks. Kandidatsøgning, Rekruttering, HR-opgaver, Teamudvikling, Outplacement, Ledersparring osv.

Ordningen giver jer desuden nem adgang til løsning af HR- og personalejuridiske spørgsmål. 

Se den inspirerende liste over muligheder længere nede.

+45 20 90 49 70

Inhouse HR

FLEKSIBILITET OG ALSIDIGHED

HR-Huskonsulent i praksis

Efter en grundig og afklarende dialog, hvor vi sikrer os at vi får afdækket de reelle behov I har, får I tilknyttet en kompetent HR-konsulent, som udfører jeres HR-opgaver, når I har behov for det.

Ved at have en HR-Huskonsulent tilknyttet, som møder op på jeres kontor, får I hurtigt etableret et tæt samarbejde, der giver jer mulighed for at etablere en professionel HR-funktion på kort tid.

En HR-Huskonsulent arbejder som regel i halve eller hele dage á henholdsvis 4 eller 7,5 timer, og vi planlægger sammen, hvilke dage jeres huskonsulent skal være hos jer, så I får mulighed for at løse mange forskelligartede HR-opgaver.

Bemærk, at timer/dage kan flyttes og overføres til travle perioder, så I er dækket, når der er behov.

Med en HR-Huskonsulent, opnår I ubesværet adgang til løsning af HR- og personalejuridiske spørgsmål.

Inhouse HR
HR konsulent

MÅLRETTET HJÆLP MED EN HR-HUSKONSULENT

Konsulent med kvalificeret  backup

Vores HR-Huskonsulenter har et stærkt bagland, der står klar til at yde opbakning med viden, ekspertise og evt. medvirken til at tackle selv de største opgaver.

Med en HR-Huskonsulent aftale, har I også mulighed for at anvende nogle af de aftalte timer til andre specialiserede områder som f.eks. teambuilding og -udvikling, ledersparring og organisationsudvikling, hvor andre erfarne konsulenter kan træde til og indgå i det samlede timeregnskab.

Med en HR-Huskonsulent aftale, får I desuden mulighed for adgang til en række digitale værktøjer, som f.eks. MUS-system og APV.

Vi ser frem til at levere denne innovative løsning til jer og hjælpe med at styrke jeres virksomhed på flere fronter.

Kontakt os, og hør nærmere.

HR huskonsulent fra CoPagaard

KVALIFICERET HJÆLP MED HR OPGAVERNE

HR-Huskonsulent med tillid og fortrolighed

Når vi indgår aftaler om HR-Huskonsulenter, underskriver vi altid fortrolighedsaftaler og udfærdiger databehandleraftaler, jf. GDPR.

Vi anbefaler/foretrækker at HR-Huskonsulenten får anvist en arbejdsplads hos jer, men I visse tilfælde, og når det giver mening, kan HR-Huskonsulent arbejde fra vores kontor. Når I bruger ekstra konsulenter, arbejder de oftest fra vores kontor.

HR-Huskonsulenten anvender som regel vores telefon og IT-udstyr, men i visse tilfælde vælger vores kunder at udstyre HR-Huskonsulenten med en Laptop eller f.eks. adgang til virksomhedens HR-platform via fjernskrivebord, når/hvis en sådan findes.

Når året er gået, skal det aftalte antal timer helst være anvendt, men vi holder løbende dialog om evt. behov for at justere aftalen.

HR huskonsulent fra CoPagaard

Interesseret i at høre mere om HR-Huskonsulenten?

Udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigt. Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os på tlf. 2090 4970

Fordele ved HR konsulent

ÅBENLYSE FORDELE

Fleksibel og kompetent kontaktperson

I får tilknyttet en kompetent HR-Huskonsulent, som bliver jeres primære kontaktperson, samtidigt med at I får en høj grad af fleksibilitet i jeres opgaveløsning.

Derudover får I mulighed for adgang til supplerende værktøjer, som:  

 • Digitalt MU samtalesystem
 • Digitalt værktøj til APV og trivselsundersøgelser
 • Viden om ansættelsesretlige forhold mv.
 • Gennemførelse af personprofilanalyser (e-Stimate eller Thomas International) inkl. rapporter og feedback
 • Solid back-up løsning på jeres personaleområde.

Tillid og fortrolighed

Vores dygtige rådgivere hos Co.& Pagaard ApS har en bred vifte af erfaringer og viden, der gør det muligt for os at tilbyde en fortrolig og professionel støtte.

Jeres HR-Huskonsulent, kan være behjælpelig med flg.:

 • Kandidatsøgning
 • Rekruttering
 • Ansættelseskontrakter
 • Personalesager
 • Udarbejde HR årshjul, eks.:
  • Fastlæggelse af MUS
  • Opfølgning på MUS
  • Kursusplaner
  • Arrangementer
 • Udarbejde personalepolitikker
 • Udarbejde personalehåndbog
 • CSR-politikker
 • Introduktionsplaner
 • Ledersparring
 • Medarbejdersamtaler
 • Teamudvikling og -træning
 • Organisationsudvikling
 • Mødefacilitering
 • Profilanalyser
 • Outplacement
 • Fratrædelsessamtaler
 • Fraværshåndtering
 • Statistikker og indberetninger
 • Udvikle en attraktiv arbejdsplads (Employer Branding)
 • Skabe stolthed/loyalitet
 • SoMe for personale
 • Alle forefaldende HR-Opgaver

Bemærk

Alle ovenstående ydelser, kan selvfølgelig købes som enkeltydelser. Kontakt os og hør nærmere.

KUNDER I FORSKELLIGE BRANCHER OG STØRRELSER

Bliv en del af et godt selskab

Vi har rigtig god erfaring med at løse opgaver i hele Danmark, hvor vi f.eks. har løst In-House HR, rekruttering, Outplacement og/eller leder- og organisationsudvikling for vores kunder.

Vi har bevidst valgt at specialisere os i mennesker fremfor i brancher. Derfor spænder vores erfaring bredt i forhold til brancher, hvor vi har løst opgaver i både industri-, handels-, og administrationsvirksomheder, samt interesseorganisationer, selvejende institutioner m.fl.

1 ok snacks-logo-BW
mayekawa nordic-logo-BW
mto-logo-BW
ullerup-logo-BW
1 ok snacks-logo-BW
1 ok snacks-logo-BW
mayekawa nordic-logo-BW
Skat Consult
Skat Consult
1 ok snacks-logo-BW